Uvjeti poslovanja :: Tosama
Još 350 HRK do besplatne dostave!

Uvjeti poslovanja

1. Općenito 

Opći uvjeti poslovanja sastavljeni su u skladu s propisima s područja zaštite potrošača, na temelju preporuka Hrvatske gospodarske komore i međunarodnih  kodeksa za internetsko i  elektronsko poslovanje. S internetskom  trgovinom http://www.tosama.hr (u nastavku kao »internetska trgovina«) upravlja TOSAMA d.o.o., ponuđač usluge elektronskog poslovanja (u nastavku kao »Trgovac«).

S registracijom u internetsku trgovinu posjetitelj dobije korisničko ime, koje je jednako adresi njegove elektronske pošte te korisničku lozinku, koju korisnik određuje sam. Korisničko ime i lozinka posjetitelja nedvojbeno određuju i povezuju s unesenim podacima. Posjetitelj registracijom potvrđuje i jamči da je punoljetna i potpuno poslovno sposobna osoba. Registracijom posjetitelj postaje korisnik i stječe pravo kupnje. Kupnjom proizvoda korisnik postaje kupac. 

Ovim Općim uvjetima poslovanja definira se rad internetske  trgovine, prava i dužnosti posjetitelja, korisnika i kupaca te poslovni odnos između Trgovca i korisnika kao kupca proizvoda iz ponude internetske trgovine.

2. Dostupnost informacija

Trgovac se obvezuje da će sljedeće informacije biti na raspolaganju korisniku:

·podaci o identitetu Trgovca (prvenstveno firma i sjedište društva te broj registra gdje je društvo upisano);

·kontaktni podaci, koji korisniku omogućuju brzu i učinkovitu komunikaciju s Trgovcem (adresa elektronske pošte, telefon itd.);

·informacije o glavnim karakteristikama proizvoda ili usluga iz ponude internetske trgovine, uključivo s post-prodajnim  uslugama i garancijama;

·informacije o dostupnosti proizvoda ili usluga iz ponude internetske trgovine;

·način i uvjeti dostave proizvoda ili izvršenja usluge, prvenstveno mjesto i rok dostave;

·informacije o načinu plaćanja ;

·podaci o vremenskoj valjanosti ponude iz internetske trgovine;

·informacije o roku, u kojem je još moguće odustati od ugovora i uvjete za odustajanje;

·informacije o mogućnosti vraćanja proizvoda i o tome koliko taj povrat košta korisnika;

·informacije o postupku s pritužbama korisnika te podaci o kontaktnoj osobi Trgovca za kontakte s korisnicima.

3. Ponuda proizvoda, rok dostave i preuzimanje

Ponuda proizvoda u internetskoj trgovini se zbog prirode poslovanja preko interneta često i brzo mijenja i ažurira.

Rok dostave proizvoda koji su raspoloživi je 2 radna dana za dostavne adrese u Hrvatskoj, osim ako distributer na pojedine dostavne adrese dostavlja kasnije (pogledaj točku 10.). Za ostale proizvode vrijedi za dostavne adrese u Hrvatskoj rok isporuke koji je naveden kod proizvoda u internetskoj trgovini. Svaki proizvod iz internetske trgovine je dostupan u razumljivom roku.

Korisnik kod slanja narudžbe može odrediti jedan od sljedećih načina preuzimanja proizvoda:

·osobno na sjedištu  društva, u tom slučaju ne plaća troškove poštarine;

·po poštanskom pouzeću, u tom slučaju se plaćaju i troškovi poštarine.

4. Načini plaćanja

Trgovac korisniku omogućava sljedeće načine plaćanja kupljenih proizvoda iz internetske trgovine:

·gotovinom po preuzimanju, u tom slučaju vrijedi internetska cijena (pogledaj točku 5.);

·avansnim plaćanjem na transakcijski račun Trgovca po izrađenoj ponudi ili predračunu, u tom slučaju vrijedi internetska cijena (pogledaj točku 5.);

Plaćanje s platnim ili kreditnim karticama te obročno plaćanje moguće je samo ako su podaci u profilu korisnika za plaćanje isti kao podaci u profilu korisnika za vlasnika platne ili kreditne kartice. 

5. Cijene

Internetska cijena vrijedi za sve registrirane korisnike internetske trgovine Trgovca. Na internetsku cijenu mogući su dodaci, obzirom na odabrani način plaćanja (pogledaj točku 4.).

Sve cijene u internetskoj trgovini su navedene u kunama i sadrže PDV, osim ako je izrijekom navedeno drugačije. Cijene u internetskoj trgovini B2B ne sadrže PDV odnosno taj podatak je izrijekom naveden. Sve cijene u internetskoj trgovini su cijene proizvoda i ne sadrže troškove dostave (pogledaj točke 3. i 10.). Sve cijene vrijede samo za elektronsko naručivanje proizvoda preko internetske trgovine.

Sve cijene vrijede u trenutku slanja narudžbe i nemaju unaprijed određeno trajanje, zato vrijede sve do njihove promjene. Unatoč iznimnim naporima da Trgovac  osigura najažurnije i točne podatke, može se desiti da je podatak o cijeni pogrešan. U slučaju iz prethodnog stavka i u slučaju da se cijena proizvoda promijeni tijekom obrade narudžbe( od trenutka slanja narudžbe do potvrde narudžbe) Trgovac će:

·korisniku (kupcu) to javiti i obavijestiti ga o novim cijenama, korisnik (kupac) ima u tom slučaju mogućnost svoju narudžbu promijeniti ili ju djelomično ili u cijelosti opozvati, ili pak potvrditi narudžbu po novim cijenama, sve bez dodatnih troškova; ili

·korisniku (kupcu) omogućiti odustajanje od kupnje  i istovremeno mu ponuditi rješenje koje će biti na obostranu korist i zadovoljstvo.

6. Postupak kupovine

6.1. Tehnički koraci, koji vode do sklapanja kupoprodajnog ugovora

U postupku kupovine korisniku (kupcu) su na raspolaganju sljedeći tehnički koraci:

·prijava u internetsku trgovinu s korištenjem adrese elektronske pošte ili korisničke lozinke, ako si je korisnik (kupac) već prethodno oblikovao korisnički račun (pogledaj točku 1.);

·traženje pojedinog proizvoda u ponudi proizvoda u internetskoj trgovini;

·odabir proizvoda za kupovinu;

·dodavanje odabranog proizvoda u košaricu za kupovinu;

·određivanje količine proizvoda za kupnju u košarici;

·pregled cijene odabranog proizvoda u izbranoj količini, uključivo s obračunatim porezom, ako se isti obračunava;

·odabir načina dostave proizvoda (pogledaj točke 3. i 10.);

·odabir načina plaćanja (pogledaj točku 4.);

·pregled narudžbe s odabranim načinom dostave proizvoda i obračunatim troškovima dostave, ako se isti obračunavaju te

·potvrdu i predaju narudžbe te s time zaključivanje kupovine (pogledaj točke 6.3. i 6.4.).

6.2. Tehnološka sredstva, koja omogućavaju prepoznavanje i popravljanje pogrešaka prije slanja narudžbe

Prije slanja narudžbe korisniku (kupcu) je preko grafičkog korisničkog sučelja omogućeno da s trenutnim učinkom, jednostavno i bez teškoća:

·vidi i pregleda, koje proizvode je odabrao i dodao u košaricu za kupovinu;

·vidi i pregleda cijenu pojedinačnog proizvoda te ukupnu cijenu cijele odabrane količine pojedinog proizvoda;

·mijenja odabranu količinu pojedinog proizvoda i izračuna novu cijenu tako promijenjene količine;

·odstranjuje odabrane proizvode koje ne želi kupiti iz košarice za kupovinu

·obračunava pripadajući porez , obzirom na poreznu stopu koja vrijedi za odabrani proizvod i njegovu cijenu (osnovu za porez).

Prije potvrde narudžbe korisniku (kupcu) je preko grafičkog korisničkog sučelja omogućeno da s trenutnim učinkom, jednostavno i bez teškoća:

·promijeni odabrani način dostave proizvoda;

·promijeni odabrani način plaćanja te

·pregledava i potvrđuje pojedinačne promjene.

6.3. Narudžba primljena 

Po slanju narudžbe korisnik (kupac) od Trgovca po elektronskoj pošti dobije obavijest da je narudžba zaprimljena. U roku od 1 sata od primanja te obavijesti korisnik (kupac) ima mogućnost opozvati narudžbu bez posljedica. Osim mogućnosti opoziva, korisnik (kupac) po slanju narudžbe ne može mijenjati sadržaj narudžbe. Korisniku (kupcu) su u njegovom profilu na internetskoj strani Trgovca uvijek  dostupni iscrpni podaci o statusu i sadržaju pojedine narudžbe.

6.4. Narudžba potvrđena

Ako korisnik (kupac) narudžbu ne opozove, narudžba ide u dalju obradu. Trgovac po prijemu narudžbe pregleda, provjeri raspoloživost naručenih proizvoda i narudžbu potvrdi ili s razlogom odbije. Trgovac može za provjeravanje podataka ili osiguravanje točnosti isporuke i telefonski kontaktirati korisnika (kupca) na uneseni kontakt telefon. Po potvrdi narudžbe Trgovac korisnika (kupca) po elektronskoj pošti obavijesti o predviđenom roku dostave. Kupoprodajni ugovor o kupovini naručenih proizvoda između korisnika (kupca) i Trgovca je na tom stupnju neopozivo sklopljen (pogledaj točku 7.).

6.5. Roba otpremljena

Trgovac u dogovorenom roku naručene proizvode pripremi, pošalje i o tome po elektronskoj pošti obavijesti korisnika (kupca). U elektronskoj poruci iz prethodnog stavka Trgovac informira korisnika (kupca) i o politici povrata proizvoda te ga informira o kontaktnim osobama u slučaju prigovora ili kašnjenja kod dostave.

7. Kupoprodajni ugovor

Trgovac korisniku koji kupi proizvod iz internetske trgovine izdaje račun u pisanom obliku, s rasčlanjenim troškovima i pojašnjenjem o pravu opoziva kupovine s povratom kupljenog proizvoda, ako je to potrebno i moguće. Kupoprodajni ugovor u obliku narudžbe za kupovinu je u elektronskom obliku pohranjen na serveru Trgovca i korisniku (kupcu) je dostupan u svakom trenutku u njegovom korisničkom profilu. Kupoprodajni ugovor je sklopljen na hrvatskom jeziku.

Kupoprodajni ugovor između Trgovca i korisnika (kupca) je sklopljen u trenutku kad Trgovac potvrdi narudžbu  (pogledaj točku 6.2.). Od tog trenutka dalje su sve cijene i drugi uvjeti kupovine fiksirani i vrijede kako za Trgovca tako i za korisnika (kupca).

8. Pravo na opoziv kupovine, vraćanje proizvoda

Korisnik (kupac) ima pravo da u 14 dana od dana preuzimanja naručenih proizvoda Trgovcu na kontaktni elektronski naslov internet.trgovina@tosama.hr javi da opoziva kupoprodajni ugovor, pri čemu nije obavezan navesti razloge za takvu odluku. Povrat kupljenih proizvoda Trgovcu u roku za opoziv od kupoprodajnog ugovora ulazi u obavijest o  opozivu. Jedini trošak koji zbog opoziva od kupoprodajnog ugovora tereti korisnika (kupca), je trošak povrata proizvoda Trgovcu.

Kupljene proizvode  potrebno je vratiti Trgovcu najkasnije u roku 30 dana od dana poslane obavijesti o opozivu kupoprodajnog ugovora. Kupljene proizvode potrebno je vratiti Trgovcu neoštećene, u originalnom pakiranju i u nepromijenjenoj količini, osim ako su proizvodi uništeni, pokvareni, izgubljeni ili se je njihova količina smanjila a da za to nije kriv korisnik (kupac). Ako je poštanski paket kojim je korisnik (kupac) primio naručene proizvode, fizički oštećen, ako u njemu nedostaje sadržaj ili ako pokazuje znakove otvaranja, korisnik (kupac) mora pokrenuti postupak reklamacije kod Hrvatske pošte (pogledaj točku 15.). Mogućnost povrata ne vrijedi za programsku opremu, audio i video nosače ili ako je korisnik (kupac) otvorio sigurnosni pečat.

Za vraćene proizvode Trgovac korisniku (kupcu) odmah, kad je to moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od prijema obavijesti o opozivu vraća uplaćeni iznos ili korišteni poklon bon.  Moguće korišteni promotivni kodovi  i drugi popusti ne vraćaju se korisniku (kupcu). Povrat uplaćenog iznosa Trgovac će izvršiti na osobni tj. transakcijski račun korisnika (kupca). Korišteni poklon bon Trgovac će vratiti u obliku odobrenja.

9. Garancija

Proizvodi imaju garanciju,ako je tako navedeno na računu ili na garancijskom listu. Garancija vrijedi ako se poštuju upute u uvjeti navedeni na garancijskom listu te uz priloženi račun. Garancijski rok je naveden na garancijskom listu ili na računu. Informacija o garanciji je navedena i kod predstavljanja proizvoda u internetskoj trgovini. Ako u internetskoj trgovini nema informacije o garanciji, onda proizvod garancije nema.

Korisnik (kupac) garanciju može ostvariti kod  Trgovca ili pak neposredno kod   proizvođača proizvoda ili njegovog ovlaštenog servisa. Garanciju kupac može ostvariti s garancijskim listom i računom. Proizvođač ili njegov ovlašteni servis dužan je garancijski popravak izvršiti u roku 45 dana od dana prijema proizvoda u popravak, ili proizvod zamijeniti drugim, jednakovrijednim  proizvodu u besprijekornom stanju.

10. Dostava

Trgovac će naručene proizvode dostaviti korisniku (kupcu) u dogovorenom roku. Ugovorni partner Trgovca za dostavu pošiljki je Hrvatska pošta. Trgovac  zadržava pravo odabrati drugu dostavnu službu, ako će s njom  narudžbe realizirati učinkovitije. 

U slučaju preuzimanja proizvoda po poštanskom pouzeću, kupac plaća i poštanske troškove.

11. Sigurnost

Trgovac koristi odgovarajuća tehnološka i organizacijska sredstva za zaštitu prijenosa i pohranu osobnih podataka te plaćanja. Trgovac u te namjene upotrebljava 128-bitni SSL certifikat, koji mu je izdala za to ovlaštena organizacija.

Za sigurnost odgovara i korisnik sam, na način da osigura zaštitu svog korisničkog imena i lozinke te odgovarajuću programsku i antivirusnu zaštitu svog računala.

Pravo na pristup osobnim podacima i Pravo na brisanje i zaborav.

GDPR

TOSAMA d.o.o. se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka korisnika i klijenata, informirati kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito davati kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici TOSAMA d.o.o. -a i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti u skladu s nacionalnim i međunarodnim zakonima vezanim uz zaštitu podataka i privatnost korisnika:

12. Sigurnost djece

Trgovac u internetskoj trgovini ne prihvaća narudžbe od nekoga, za koga zna ili sumnja da je dijete, ukoliko za to nema izrijekom dopuštenje njegovih roditelja ili skrbnika. Trgovac u internetskoj trgovini ne dozvoljava slobodan pristup proizvodima ili uslugama koje nisu primjerene djeci. 

Trgovac bez izričitog dopuštenja roditelja ili skrbnika ne će čuvati nikakve osobne podatke koji se odnose na djecu, niti će pružati podatke dobivene od djece trećim osobama, osim roditeljima ili skrbnicima.

Svaka komunikacija, namijenjena djeci biti će primjerene njihovoj dobi i neće iskorištavati povjerenje djece ili pomanjkanje iskustva.

13. Politika privatnosti

Dio tih Općih uvjeta poslovanja je i Politika privatnosti, koji je dostupna ovdje.

14. Mišljenja  korisnika i ocjene proizvoda

Mišljenja, komentari i ocjene proizvoda, koje daju korisnici ili posjetioci dio su funkcionalnosti internetske trgovine i su namijenjene su svim korisnicima.

Trgovac ne odgovara za sadržaj mišljenja, komentare i ocjene proizvoda koje daju korisnici ili posjetioci. Trgovac mišljenja, komentare i ocjene prije objave pregleda i odbacuje ona koja sadrže očite neistine, koja mogu zavoditi korisnika, koja su uvredljiva, opscena ili po mišljenju Trgovca ne nude nikakvu korist drugim korisnicima ili posjetiteljima internetske trgovine. Trgovac ne odgovara za informacije u mišljenjima, komentarima i ocjenama te se razrješuje bilo kakve odgovornosti koji proizlazi iz tih informacija.

Sa slanjem mišljenja, komentara ili ocjene korisnik ili posjetitelj se izrijekom slaže s uvjetima upotrebe i Trgovcu dozvoljava objavu dijela ali cijele poruke u svim elektronskim i drugim medijima. Trgovac ima pravo sadržaj mišljenja, komentara ili ocjene upotrebljavati vremenski neograničeno i za koju god namjenu, koja je u poslovnom interesu Trgovca, uključivo s objavom u oglasima ili drugim tržnim kanalima komunikacije. Autor mišljenja, komentara ili ocjene istovremeno izjavljuje i potvrđuje da je vlasnik materijalnih i moralnih autorskih prava za napisano mišljenje, komentare ili ocjene te da ta prava besplatno, neisključivo i vremenski neograničeno prenosi na Trgovca.

15. Odgovornost

Trgovac se u najboljoj namjeri i u okviru svojih mogućnosti  trudi osigurati ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni u njegovoj internetskoj trgovini, ali se karakteristike proizvoda, rokovi isporuke ili cijene mogu promijeniti tako brzo da Trgovac ne stigne pravovremeno popraviti podatke, koji su objavljeni u internetskoj trgovini. U tom slučaju Trgovac će korisnika (kupca) obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili izmjenu narudžbe (pogledaj točku 5.).

Iako se Trgovac trudi osigurati realne fotografije proizvoda koji su na prodaj u internetskoj trgovini, potrebno je sve fotografije uzimati kao simbolične. Fotografije ne potvrđuju karakteristike proizvoda.

Trgovac od trenutka slanja pošiljke s naručenim proizvodima na poštu dalje ne odgovara za slučajeve kad dođe do fizičkih oštećenja, uništenja ili gubljenja pošiljke, kao niti ako dođe do manjka sadržaja u pošiljki ili ako pošiljka pokazuje znakove otvaranja. U navedenim primjerima korisnik (kupac) mora pokrenuti postupak reklamacije u Hrvatskoj pošti. U slučaju oštećenja pošiljke to čini na način da pošiljku donese u najbliži poštanski ured jednakom stanju kao što ju je zaprimio, da ništa nije dodao ili uklonio, te da ispuni reklamacijski zapisnik. Trgovac će skupa s Hrvatskom poštom osigurati da se reklamacija riješi u najkraćem mogućem roku.

16. Pritužbe, sporovi i prava

Trgovac poštuje važeće propise s područja zaštite potrošača. Trgovac ima uspostavljen učinkovit sistem praćenja reklamacija i ima određenu osobu s kojom se u slučaju problema korisnik (kupac) može povezati telefonski ili putem elektronske pošte. Korisnik (kupac) se u slučaju problema može za pomoć obratiti i na tel. br.: 01 6545 416. Pritužbu korisnik (kupac) može poslati elektronsku poštu internet.trgovina@tosama.hr . Postupak ravnanja s reklamacijama je povjerljiv.

Trgovac će u pet radnih dana potvrditi da je primio prigovor i odgovoriti korisniku (kupcu), koliko dugo će trajati postupak rješavanja te će ga tijekom tog vremena obavještavati o tijeku postupka. Trgovac će se u najboljoj namjeri truditi moguće sporove rješavati sporazumno. Ako sporazumno rješenje spora nije moguće, za rješavanje svih sporova između Trgovca i korisnika (kupca) nadležan je ??? sud u Zagrebu. Trgovac i korisnik (kupac) kao sudionici u elektronskom poslovanju međusobno priznaju valjanost elektronskih poruka na sudu.

Za ove Opće uvjete poslovanja i za sve sporove između Trgovca i korisnika (kupca) vrijedi i upotrebljava se hrvatsko materijalno i procesno pravo, pri čemu se ne upotrebljavaju prava međunarodnog pojedinačnog prava, koja bi otkazivala upotrebo kojeg drugog prava.

Za sve sporove te za prava i obveze koje nisu uređene ovim  Općim uvjetima poslovanja, smisleno se upotrebljavaju odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o elektronskom poslovanju na tržištu, Zakona o sigurnosti osobnih podataka i Zakona o zaštiti potrošača.

17. Izmjene općih uvjeta poslovanja

Trgovac može, u slučaju promjene propisa koji uređuju poslovanje internetskih trgovina, sigurnost podataka te druga područja koja su u vezi s poslovanjem internetske trgovine Trgovca, ili u slučaju promjene vlastite poslovne politike mijenjati i/ili dopunjavati ove Opće uvjete poslovanja, o čemu će svaki put upoznati korisnike na primjeren način, kako i objavljuje obavijesti preko internetske stranice http://www.tosama.hr . Svaka promjena i/ili dopuna Općih uvjeta poslovanja počinje vrijediti i upotrebljavati se s istekom osmodnevnog roka od objave promjene i/ili dopune. Ako je promjena i/ili dopuna Općih uvjeta poslovanja hitna zbog usklađenja s propisima, iznimno ta promjena i/ili dopuna može stupiti na snagu u kraćem vremenu. 

Korisnik, koji se s promjenama i/ili dopunama tih Općih uvjeta poslovanja ne slaže, mora u roku osam dana od objave obavijesti o promjeni i/ili dopuni Općih uvjeta poslovanja opozvati svoju registraciju jer se po isteku tog roka podrazumijeva i suprotan dokaz nije dopušten, da korisnik promjene i/ili dopune Općih uvjeta poslovanja prihvaća. Opoziv registracije radi se na način da korisnik pisanom izjavom Trgovcu javi opoziv.

 

18. 3dsecure upute za sigurnu internetsku kupovinu.

https://www.erstecardclub.hr/hr/pogodnosti/visa-mastercard-pogodnosti/sigurna-i-brza-kupnja-na-internetu-zahvaljujuci-3d-standardu-mastercard-securecode

 

 

 

Opće uvjete poslovanja prihvatio je direktor Trgovca, u Zagrebu, dana  25.7.2014.

Želimo vam obilje ugodnih kupovanja u našoj internetskoj trgovini!

 
© Tosama. Online store by Shopamine. Postavke kolačićaMy Data

Ova stranica koristi kolačiće kako bi pružila bolje korisničko iskustvo.  Kolačići ne pohranjuju osobne podatke.  Uz daljnje korištenje ove stranice pristajete na naše kolačiće.

Više informacija
×
Informacije o upotrebi Web kolačiča ponudnika spletnog mjesta Tosama

Šta su to Web kolačiči?

Web kolačiči (u daljnem kolačiči) su malene datoteke, koje prilikom posjete dotičnog spletnog mjesta strežnik pošalje brskaču uporabnika, a ova jih onda naloži na upotrebljavanu napravu (računalo, tablicu, pametni telefon) sa kojom dostupamo do spletnog mjesta.

Na spletnom mjestu se upotrebljava više različitih kolačiča za različite namjere.

  1. Na spletnome mjestu se upotrebljavaju kolačiči potrebni za osnove funkcionalnosti spletnoga mjesta i omogučavaju djelovanje nakupne košarice, kupnju po spletu i tome slično.
  2. Na spletnome mjestu se upotrebljavaju kolačiči, sa kojima dobivamo informacije o načinu uptrebe spletnog mjesta. To su kolačiči, koji preko podataka o naslovu internetnog protokola omogučavaju predasve analizu frekventnosti i sadržaju traženja po spletu. Ali su anonimne i ne omogučavaju sledenja pojedinog identificiranog upotrebnika.
  3. Na spletnome mjestu se upotrebljavaju kolačiči, koji omogučavaju anonimni sled informacijama, koje su onda baza za našu prilagodbu oglašivanju po vašoj mjeri.

Uz daljnje korištenje ove stranice pristajete na naše kolačiće. Uvjek možete promijeniti vaše nastavitve s klikom na link u nogi ove stranice.

Vaše nastavitve

To su kolačiči, koji su nužno potrebni za djelovanje spletne strane. Znači, kolačiči vas upamte, da možete nesmetano tražiti po spletnim stranicama. U ovoj grupi su kolačiči, koji su upotrebljeni za to, da si samo spletno mijesto zapamti vaš unos u spletne obrasce, košaricu kupnje i slično. Obavezne su medju ostalog i zato, jer zagotavljaju sigurnost i tako sprečavaju zloupotrebu sistema.

Ti analitički kolačiči nam omogučuju, da sa upotrebom anonimne slednje poboljšamo funkcionalnost stranice. Isto tako nam omogučuju lakšu identifikaciju proizvoda, koji bi eventuelno bili za vas zanimljivi. U nekim slučajevima prednost ovih kolačiča je poboljšanje brzine za obradu vaših zahtjeva, zaznavanje i hramba vaših nastavitava i pomoč kod povezivanja sa socialnim mrežama.Ako nečete odabrati te kolačiče, to se može odraziti u loše oblikovanim ponudama i preporukama i sporijim dejstvo te stranice. Isto tako može biti oteškočeno povezivanje sa socilanim mrežama kao n.r. Facebook, Twitter, Google+, i slični.

Ti kolačiči sabiru informacije, sa kojima prilagodjavamo oglašivanje vašem ukusu, preferencijama i željama. Ove podatke upotrebljana tako naša, kao i partnerske i druge spletne stranice. Tako dobijeni podatki su anonimni - nemaju nikakvih osobnih podataka, koje ste možda dijelili sa nama. Ako nečete odabrati ovih kolačiča, oglasne poruke mogu biti manje primjereni za vas.